ניהול, תיאום ופיקוח בפרוייקטים בענף הבנייה במגזר הציבורי והפרטי בהיקפי פעילות ותקציבים שונים, בעבודות עפר, תשתיות ופיתוח, בנייה, שלד וגמר, כל המערכות תוך מתן ייעוץ הנדסי וכלכלי בשילוב פתרונות יעילים.  
 • ניהול תאום תכנון ועריכת אומדנים.
 • ליקויי בנייה.
 • הכנת כתבי כמויות.
 • הכנת מפרטים טכניים.
 • עריכת חוזים עם קבלנים.
 • ניהול ולוגיסטיקה.
 • איתור יועצים, קבלנים וספקים בכל המקצועות.
 • פיקוח הנדסי וניהול מערך ביצוע.
 • ניהול מו"מ מסחרי עם יזמים, מוסדות ציבוריים וחברות קבלניות.
 • טיפול בקבלת היתרי בנייה ואישור גמר בנייה.
 • בקרה תקציבית, עריכת דוחות הכנסות/הוצאות.
 • בדיקת חשבונות של ספקים וקבלנים.
 • קביעת לו"ז ומעקב ביצוע.
 • הכנה ועריכת מכרזים ואומדנים לביצוע עבודות קבלניות בתיאום כל הגורמים.
 • ניהול ישיבות תיאום תכנון ותיאום ביצוע שבועיים בין כל הגורמים.
כל הזכויות שמורות © flaksman.co.il